Ταξινόμηση κατά

Το δίκτυο Climpact έχει παράξει και προσφέρει ελεύθερα μια σειρα από δεδομένα για την κλιματική αλλαγή

Δημοσίευση: 29-01-2021
Το σύνολο των δεδομένων αφορά ημερήσιες μετεωρολογικές παραμέτρους για την δεκαετία 2010-2020 από 54 μετεωρολογικούς σταθμούς. Μπορείτε να δείτε οπτικοποιήσεις των δεδομένων αυτών των σταθμών στην σελίδα https://www.meteo.gr/climate/ Οι παράμετροι είναι θερμοκρασία (°C), σχετική υγρασία (%), πίεση (hPa), βροχόπτωση (mm), ταχύτητα (km/h) και διεύθυνση ανέμου. Οι μετρήσεις προέρχονται από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Πληροφορίες για τους σταθμούς και για τυχόν δυσλειτουργίες δίνονται...
Δημοσίευση: 11-07-2022
Μέσες ωριαίες τιμές μετεωρολογικών δεδομένων από τον σταθμό του Φινοκαλιά του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα δεδομένα περιέχουν την ταχύτητα του ανέμου σε m/s, την διεύθυνση σε o, την θερμοκρασία σε oC, την σχετική υγρασία σε %, την συνολική ηλιακή ακτινοβολία σε w/m2, την πίεση σε hPa και το ύψος της βροχόπτωσης σε mm.
Δημοσίευση: 16-03-2022
Τα αρχεία περιλαμβάνουν καθημερινές μετρήσεις της ολικής στήλης όζοντος (DU), του οπτικού πάχους των αερολυμάτων στα 1020 nm, της ολικής ποσότητας υδρατμών στα 936 nm (cm) και της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στα 305 nm, 312 nm, 320 nm, 936 nm και 1020 nm (W/m2). Οι μετρήσεις έχουν ληφθεί με το φασματοφώτεμτρο MICROTOPS II από τον επίγειο σταθμό του Εργαστήριου Φυσικής Κλίματος, του Τομέα Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την ορθή χρήση των δεδομένων απαιτείται η βαθμονόμησή τ...
Δημοσίευση: 19-03-2024
Χρονοσειρές ημερήσιας παροχής των 16 μεγαλύτερων ελληνικών ποταμών.
Δημοσίευση: 13-10-2022
Τα αρχεία περιλαμβάνουν παρατηρήσεις μέσης, μέγιστης και ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας, μέση ημερήσια σχετική υγρασία και ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης από το 1901. Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιστορικό κλιματικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (τον παλαιότερο κλιματικό σταθμό της χώρας) ο οποίος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο Λόφο Νυμφών στο Θησείο (γεωγρ. πλάτος: 37.972 Β, γεωγρ. μήκος: 23.717 Α, υψόμετρο: 107μ) κοντά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Ο σταθμός λειτουργεί αδιάλειπτα, παρέχοντας συνεχείς...
Δημοσίευση: 25-02-2022
Χρονοσειρές θερμών επεισοδίων μέσω κλιματικών δεικτών (1961-2021) για τις πόλεις της Αθήνας και της Λάρισας. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες για την πρώτη και την τελευταία μέρα κάθε θερμού επεισοδίου, και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την έντασή του. Οι θερμές ημέρες εντοπίστηκαν μέσω των κλιματικών δεικτών CTX90pct και CTX95pct. Ο δείκτης CTX90pct [(Perkins & Alexander 2013)](https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1) θεωρεί ως θερμό επεισόδιο τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες για τις οποίες η μέγιστη θερμοκρασία υπερβαίνει το...