Ταξινόμηση κατά

Το δίκτυο Climpact έχει παράξει και προσφέρει ελεύθερα μια σειρα από δεδομένα για την κλιματική αλλαγή

Δημοσίευση: 23-05-2024
Τα δεδομένα αφορούν ωριαίες υδρολογικές μετρήσεις στο θαλάσσιο χώρο του στενού των Αντικυθήρων από θαλάσσιο παρατηρητήριο που έχει εγκαταστήσει το ΕΛΚΕΘΕ. Τα μετρητικά όργανα έχουν τοποθετηθεί σε δυο βάθη α) Κοντά στον πυθμένα (περίπου 875 μ) και β) Σε ενδιάμεσο βάθος (325 μ). Το σημείο πόντισης βρίσκεται σε γεωγρ. πλάτος 35ο 36.8 Β και γεωγρ. μήκος 23o 32.3 A.
Δημοσίευση: 25-03-2024
Δορυφορική βάση δεδομένων MIDAS (Modis Dust AeroSol) στην οποία παρέχονται οι τιμές του οπτικού βάθους αερολυμάτων στα 550nm για το σύνολο των αιωρούμενων σωματιδίων καθώς επίσης και της ερημικής σκόνης. Τα δεδομένα MIDAS είναι αντιπροσωπευτικά για ολόκληρη την ατμοσφαιρική στήλη ενώ είναι διαθέσιμα σε ημερήσια βάση, σε παγκόσμια κλίμακα και σε υψηλή χωρική ανάλυση (0.1 χ 0.1 degrees). Σχετικές δημοσιεύσεις: Gkikas, A., Proestakis, E., Amiridis, V., Kazadzis, S., Di Tomaso, E., Tsekeri, A., Marinou, E., Hatzianastassiou, N., and Pérez García-Pando...
Δημοσίευση: 19-03-2024
Δεδομένα ολικής στήλης θερμοκηπικών αερίων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατμοί, μονοξείδιο του άνθρακα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ένα φορητό φασματοφωτόμετρο Bruker EM27/SUN στα πλαίσια του δικτύου COCCON, το οποίο μετράει την άμεσα ηλιακή ακτινοβολία και κάθε φάσμα καταγράφεται ανά 58 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια ανέφελων ημερών. Στα δεδομένα υπάρχουν και άλλες μετρούμενες ποσότητες όπως : η αβεβαιότητα της κάθε μέτρησης, η ώρα μέτρησης (UTC), η ηλιακή ζενίθεια γωνία κ.α.
Δημοσίευση: 19-03-2024
Χρονοσειρές ημερήσιας παροχής των 16 μεγαλύτερων ελληνικών ποταμών.
Δημοσίευση: 15-02-2024
Χρονοσειρά δεδομένων ~20 ετών (1997- 2018) της ετήσιας παραγωγής θαλάσσιων λιβαδιών Posidonia oceanica που καλύπτουν εξήντα περιοχές μελέτης σε όλο το εύρος των Ελληνικών Θαλασσών. Επίσης δίνονται και οι αντίστοιχες ετήσιες θερμοκρασίες επιφάνειας θάλασσας και οι θερμοκρασίες επιφάνειας θάλασσας για το μήνα Αύγουστο.
Δημοσίευση: 13-10-2022
Τα αρχεία περιλαμβάνουν παρατηρήσεις μέσης, μέγιστης και ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας, μέση ημερήσια σχετική υγρασία και ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης από το 1901. Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιστορικό κλιματικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (τον παλαιότερο κλιματικό σταθμό της χώρας) ο οποίος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο Λόφο Νυμφών στο Θησείο (γεωγρ. πλάτος: 37.972 Β, γεωγρ. μήκος: 23.717 Α, υψόμετρο: 107μ) κοντά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Ο σταθμός λειτουργεί αδιάλειπτα, παρέχοντας συνεχείς...
Δημοσίευση: 01-11-2022
Συλλογή proxy δεδομένων παλαιοκλίματος, για τη δημιουργία χωρο-χρονικών πεδίων αποκατάστασης παλαιοκλίματος, με στόχο την κατανόηση μηχανισμών σημαντικών κλιματικών μεταβολών τα τελευταία 2.000 έτη. Τα δεδομένα δ18O της λίμνης Nar (Jones et al. 2006) παρέχουν έμμεσες πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα της βροχόπτωσης μέσω του ισοζυγίου βροχόπτωσης-εξάτμισης. Το αρχείο Ti (cps) της λίμνης Neor (Sharifi et al. 2015) καθορίζει την αιολική εισροή στην περιφερειακή τύρφη της λίμνης Neor που αυξάνεται κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων. Το υψηλής ανάλυσης αρχείο T...
Δημοσίευση: 19-07-2022
Ένας από τους στόχους της Δράσης 2.1 "Δεδομένα από υδάτινα (θαλάσσια και χερσαία) οικοσυστήματα σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή" ήταν η δημιουργία πρωτοκόλλου αντιμετώπισης των επεισοδίων τοξικών κυανοβακτηριακων ανθίσεων με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από την έκθεση στον κίνδυνο από τις κυανοτοξίνες. Οι κυανοτοξίνες που ελευθερώνονται στο νερό των λιμνών από τα τοξικά κυανοβακτήρια είναι μία μεγάλη ομάδα ενώσεων με ποικίλες φυσικοχημικές ιδιότητες, χημικές δομές και τοξική δράση (ηπατοτοξικές, νευροτοξικές, δερματοτοξικές, κυτταροτοξικές)....
Δημοσίευση: 19-07-2022
Στο πλαίσιο της Δράσης 2.1 "Δεδομένα από υδάτινα (θαλάσσια και χερσαία) οικοσυστήματα σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή" η ομάδα Φωτο-Καταλυτικών Εργασιών και Περιβαλλοντικής Χημείας, του Ινστιστούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», εστίασε στη μελέτη του ιστορικού των τοξικών κυανοβακτηριακών ανθήσεων σε υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Μια από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η συχνότερη εμφάνιση τοξικών κυανοβακτηριακών ανθίσεων σε επιφανειακά νερά που ευνοούνται κυρίως από την αύξηση της θερμοκρασίας, τον ευτρ...
Δημοσίευση: 11-07-2022
Μέσες ωριαίες τιμές όζοντος σε ppb από τον σταθμό του Φινοκαλιά από το 1997 του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης