Ταξινόμηση κατά

Το δίκτυο Climpact έχει παράξει και προσφέρει ελεύθερα μια σειρα από δεδομένα για την κλιματική αλλαγή

Δημοσίευση: 08-07-2024
Μετρήσεις από πλωτήρα στο κόλπο Καλλονής (νήσος Λέσβος) με μετεωρολογικούς και ωκεανογραφικούς αισθητήρες. Οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται είναι: ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, σχετική υγρασία , σημείο δρόσου, ατμοσφαιρική πίεση, ατμοσφαιρική θερμοκρασία, επιφανειακή θερμοκρασία θάλασσας, πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας και αλατότητα.
Δημοσίευση: 23-05-2024
Τα δεδομένα αφορούν ωριαίες υδρολογικές μετρήσεις στο θαλάσσιο χώρο του στενού των Αντικυθήρων από θαλάσσιο παρατηρητήριο που έχει εγκαταστήσει το ΕΛΚΕΘΕ. Τα μετρητικά όργανα έχουν τοποθετηθεί σε δυο βάθη α) Κοντά στον πυθμένα (περίπου 875 μ) και β) Σε ενδιάμεσο βάθος (325 μ). Το σημείο πόντισης βρίσκεται σε γεωγρ. πλάτος 35ο 36.8 Β και γεωγρ. μήκος 23o 32.3 A.
Δημοσίευση: 25-03-2024
Δορυφορική βάση δεδομένων MIDAS (Modis Dust AeroSol) στην οποία παρέχονται οι τιμές του οπτικού βάθους αερολυμάτων στα 550nm για το σύνολο των αιωρούμενων σωματιδίων καθώς επίσης και της ερημικής σκόνης. Τα δεδομένα MIDAS είναι αντιπροσωπευτικά για ολόκληρη την ατμοσφαιρική στήλη ενώ είναι διαθέσιμα σε ημερήσια βάση, σε παγκόσμια κλίμακα και σε υψηλή χωρική ανάλυση (0.1 χ 0.1 degrees). Σχετικές δημοσιεύσεις: Gkikas, A., Proestakis, E., Amiridis, V., Kazadzis, S., Di Tomaso, E., Tsekeri, A., Marinou, E., Hatzianastassiou, N., and Pérez García-Pando...
Δημοσίευση: 19-03-2024
Δεδομένα ολικής στήλης θερμοκηπικών αερίων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατμοί, μονοξείδιο του άνθρακα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ένα φορητό φασματοφωτόμετρο Bruker EM27/SUN στα πλαίσια του δικτύου COCCON, το οποίο μετράει την άμεσα ηλιακή ακτινοβολία και κάθε φάσμα καταγράφεται ανά 58 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια ανέφελων ημερών. Στα δεδομένα υπάρχουν και άλλες μετρούμενες ποσότητες όπως : η αβεβαιότητα της κάθε μέτρησης, η ώρα μέτρησης (UTC), η ηλιακή ζενίθεια γωνία κ.α.
Δημοσίευση: 19-03-2024
Χρονοσειρές ημερήσιας παροχής των 16 μεγαλύτερων ελληνικών ποταμών.
Δημοσίευση: 15-02-2024
Χρονοσειρά δεδομένων ~20 ετών (1997- 2018) της ετήσιας παραγωγής θαλάσσιων λιβαδιών Posidonia oceanica που καλύπτουν εξήντα περιοχές μελέτης σε όλο το εύρος των Ελληνικών Θαλασσών. Επίσης δίνονται και οι αντίστοιχες ετήσιες θερμοκρασίες επιφάνειας θάλασσας και οι θερμοκρασίες επιφάνειας θάλασσας για το μήνα Αύγουστο.
Δημοσίευση: 21-02-2024
Το αρχείο περιλαμβάνει ετήσιες συχνότητες εμφάνισης ακραίων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων σύμφωνα με τους παρακάτω δείκτες Τροπικές νύχτες (TN): αριθμός ημερών/έτος με Tmin > 20 oC Τροπικές μέρες (TD): αριθμός ημερών/έτος με Tmax > 30 oC Καλοκαιρινές ημέρες (SD): αριθμός ημερών/έτος με Tmax > 25 oC Θερμές ημέρες (TD): αριθμός ημερών/έτος με Tmax > 35 oC Ημέρες παγετού (FD): αριθμός ημερών/έτος με Tmin < 0oC Ημέρες βροχής (WD): αριθμός ημερών/έτος με βροχόπτωση R > 1mm Ημέρες ισχυρής βροχόπτωσης (R30): αριθμός ημερών/έτος με R > 30mm Ημέρες π...
Δημοσίευση: 13-10-2022
Τα αρχεία περιλαμβάνουν παρατηρήσεις μέσης, μέγιστης και ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας, μέση ημερήσια σχετική υγρασία και ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης από το 1901. Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιστορικό κλιματικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (τον παλαιότερο κλιματικό σταθμό της χώρας) ο οποίος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο Λόφο Νυμφών στο Θησείο (γεωγρ. πλάτος: 37.972 Β, γεωγρ. μήκος: 23.717 Α, υψόμετρο: 107μ) κοντά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Ο σταθμός λειτουργεί αδιάλειπτα, παρέχοντας συνεχείς...
Δημοσίευση: 01-11-2022
Συλλογή proxy δεδομένων παλαιοκλίματος, για τη δημιουργία χωρο-χρονικών πεδίων αποκατάστασης παλαιοκλίματος, με στόχο την κατανόηση μηχανισμών σημαντικών κλιματικών μεταβολών τα τελευταία 2.000 έτη. Τα δεδομένα δ18O της λίμνης Nar (Jones et al. 2006) παρέχουν έμμεσες πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα της βροχόπτωσης μέσω του ισοζυγίου βροχόπτωσης-εξάτμισης. Το αρχείο Ti (cps) της λίμνης Neor (Sharifi et al. 2015) καθορίζει την αιολική εισροή στην περιφερειακή τύρφη της λίμνης Neor που αυξάνεται κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων. Το υψηλής ανάλυσης αρχείο T...
Δημοσίευση: 19-07-2022
Ένας από τους στόχους της Δράσης 2.1 "Δεδομένα από υδάτινα (θαλάσσια και χερσαία) οικοσυστήματα σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή" ήταν η δημιουργία πρωτοκόλλου αντιμετώπισης των επεισοδίων τοξικών κυανοβακτηριακων ανθίσεων με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από την έκθεση στον κίνδυνο από τις κυανοτοξίνες. Οι κυανοτοξίνες που ελευθερώνονται στο νερό των λιμνών από τα τοξικά κυανοβακτήρια είναι μία μεγάλη ομάδα ενώσεων με ποικίλες φυσικοχημικές ιδιότητες, χημικές δομές και τοξική δράση (ηπατοτοξικές, νευροτοξικές, δερματοτοξικές, κυτταροτοξικές)....