Πόροι
 • HCD_NOA_5.CSV (CSV)
 • HCD_NOA_5.csv

  URL: https://data.climpact.gr/dataset/e2ae9f71-048f-4565-b24b-f8f15e4c2cf5/resource/3e60292b-5dec-4bb3-bbfd-75e0ba84b83e/download/hcd_noa_5.csv

  The file includes 6 columns. The first column corresponds to the date of the observations. Column 2 corresponds to the daily mean temperature. Daily mean temperatures result as the average of 24 hourly temperature values. From June 1995 onwards, measures are performed by means of electronic thermometer (Pt-100). Before June 1995, the 24 hour values result from the autographic instrument tapes (Richard bimetallic thermograph), corrected (equal error distribution) after comparing with the temperature values at hours 08:00. 14:00 and 20:00 (local winter time) recorded from the more accurate mercury dry-bulb thermometer. For more information (Founda et al. 2009, https://doi.org/10.1007/s00704-008-0084-7). Columns 3 and 4 correspond to the daily maximum (Tmax) and daily minimum (Tmin) air temperature (in 0 C). The instruments are housed in a Stevenson screen. Readings are from conventional instruments (thermometers Negretti for maximum and Rutherford for minimum air temperature) until 2013 and from electronic temperature sensors (Pt-100) afterwards. Column 5 shows the daily average (averaged from 24 hourly-values) of the relative humidity (in %) estimated from dry and web-bulb thermometers housed in the screen. Column 6 represents the daily amount of precipitation (in mm). The measurements are conducted with a conventional cup rain gauge until 1998 and with a tipping bucket rain gauge afterwards. For continuity purposes, the daily sums of precipitation start and end at 20.00 LST (LST+ GMT + 2hrs). Το αρχείο περιλαμβάνει 6 στήλες. Η πρώτη στήλη αντιστοιχεί στην ημερομηνία της μέτρησης. Η στήλη 2 αντιστοιχεί στη μέση ημερήσια θερμοκρασία. Οι μέσες ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας αέρα, έχουν προκύψει ως ο μέσος όρος των 24 ωριαίων τιμών θερμοκρασίας. Από τον Ιούνιο του 1995και μετά, οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό θερμόμετρο (Pt-100). Πριν από τον Ιούνιο του 1995, οι 24 ωριαίες τιμές προέρχονται από την ανάγνωση των ταινιών αυτογραφικού οργάνου (διμεταλλικός θερμογράφος τύπου Richard), οι οποίες έχουν υποστεί διόρθωση (ισοκατανομή σφάλματος), ύστερα από σύγκριση με τις τιμές θερμοκρασίας στις 08.00, 14.00 και 20.00 (τοπική χειμερινή ώρα) όπως αυτές έχουν καταγραφεί από το ακριβέστερου τύπου υδραργυρικό θερμόμετρο ξηρού βολβού. Περισσότερες πληροφορίες (Founda et al. 2009, https://doi.org/10.1007/s00704-008-0084-7). Οι στήλες 3 και 4 αντιστοιχούν στις παρατηρήσεις μέγιστης και ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (Tmax, Tmin) σε βαθμούς Κελσίου. Οι μετρήσεις έχουν γίνει με συμβατικά όργανα (θερμόμετρα Negretti και Rutherford αντίστοιχα) μέχρι το 2013 και ηλεκτρονικά θερμόμετρα (Pt-100) στη συνέχεια. Οι αισθητήρες βρίσκονται μέσα σε μετεωρολογικό κλωβό. Η στήλη 5 αντιστοιχεί στη μέση ημερήσια σχετική υγρασία (%) (μέσος όρος 24 ωριαίων τιμών). Ο υπολογισμός της σχετικής υγρασίας πραγματοποιείται μέσω της διαφοράς των ενδείξεων ‘ξηρού’ και ‘υγρού’ θερμομέτρου, τα οποία βρίσκονται μέσα στο μετεωρολογικό κλωβό. Η στήλη 6 περιλαμβάνει το ύψος (σε χιλιοστά) της ημερήσιας βροχόπτωσης. Η μέτρηση πραγματοποιείτο με συμβατικό όργανο (δεκαπλασιαστικό βροχόμετρο) μέχρι το 1998 και με ηλεκτρονικό όργανο (tipping bucket) στη συνέχεια. Το ημερήσιο ύψος βροχής ξεκινά και σταματά στις 20.00 LST (LST+ GMT + 2hrs) για λόγους ομοιογένειας και συνέχειας της ιστορικής χρονοσειράς.

  Αυτή η οπτικοποίηγση πόρου δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Κάντε κλίκ για περισσότερες πληροφορίες

  Λήψη πόρου

  Πρόσθετες Πληροφορίες


  Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 12, 2024
  Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 12, 2024
  Μορφότυπος text/csv
  Άδεια
  createdπριν 3 μήνες
  datastore activeTrue
  formatcsv
  has viewsTrue
  id3e60292b-5dec-4bb3-bbfd-75e0ba84b83e
  last modifiedπριν 3 μήνες
  mimetypetext/csv
  on same domainTrue
  package ide2ae9f71-048f-4565-b24b-f8f15e4c2cf5
  revision id34d73450-73bb-419a-adaf-843a43fa9d0e
  size1,3 MiB
  stateactive
  url typeupload