Ταξινόμηση κατά

Το δίκτυο Climpact έχει παράξει και προσφέρει ελεύθερα μια σειρα από δεδομένα για την κλιματική αλλαγή

Δημοσίευση: 08-02-2021
Χρονοσειρές δεδομένων πεδίου του μετρητικού συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ για την παρακολούθηση της κατάστασης των ελληνικών θαλασσών. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικές (όπως θερμοκρασία αέρα, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, κυματισμό, θαλάσσια ρεύματα) και θαλάσσιες φυσικές και βιοχημικές παραμέτρους (όπως θερμοκρασία, αλατότητα, χλωροφύλλη-α, διαλυμένο οξυγόνο, θολερότητα). Τα δεδομένα συλλέγονται από διάφορες καταγραφικές πλατφόρμες όπως σταθεροί πλωτήρες, πλωτήρες Argo, ωκ/κοί πλόες, FerryBox συστήματα. Στα δεδομένα έχει γίνει πλήρης ποιοτικός έλεγχος σε με...
Δημοσίευση: 29-01-2021
Το σύνολο των δεδομένων αφορά ημερήσιες μετεωρολογικές παραμέτρους για την δεκαετία 2010-2020 από 54 μετεωρολογικούς σταθμούς. Μπορείτε να δείτε οπτικοποιήσεις των δεδομένων αυτών των σταθμών στην σελίδα https://www.meteo.gr/climate/ Οι παράμετροι είναι θερμοκρασία (°C), σχετική υγρασία (%), πίεση (hPa), βροχόπτωση (mm), ταχύτητα (km/h) και διεύθυνση ανέμου. Οι μετρήσεις προέρχονται από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Πληροφορίες για τους σταθμούς και για τυχόν δυσλειτουργίες δίνονται...
Δημοσίευση: 03-11-2021
Τα δεδομένα παρήχθησαν από την πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού ηλικίας 18-65 ετών και αποσκοπούσε στη διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των Ελλήνων πολιτών όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Πραγματοποιήθηκαν 1.201 ολοκληρωμένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις στο ειδικά σχεδιασμένο εργαστήριο-WebLab του ΕΚΚΕ (Ποσοστό απόκρισης: 24,5%) ...
Δημοσίευση: 08-11-2021
Χρονοσειρές της αριθμητικής κατανομής/συγκέντρωσης των λεπτόκοκκων σωματιδίων στο Ακρωτήρι Χανίων. Τα δεδομένα αφορούν δειγματοληψίες ανά μήνα για την χρονική περίοδο μεταξύ του Νοεμβρίου 2020- Σεπτεμβρίου 2021.
Δημοσίευση: 08-11-2021
Χρονοσειρές της αριθμητικής κατανομής/συγκέντρωσης των χονδρόκοκκων σωματιδίων στο Ακρωτήρι Χανίων. Τα δεδομένα αφορούν δειγματοληψίες για την χρονική περίοδο μεταξύ του Νοεμβρίου 2020- Σεπτεμβρίου 2021.